درباره ی ما

ما شعار نمیدهیم عمل میکنیم،عزم و اراده تیم درفام صدق گفتارمان را تایید میکند.

آرمان ما رسیدن به خودکفایی در زمینه تولید بستر کشت بدون خاک برای گیاهان است. نه در حد نمونه مشابه خارجی آن بلکه با کیفیتی به مراتب بهتر از نوع وارداتی, چرا که ما یقین داریم ایرانی شایسته بهترین هاست.بدین منظور ما مصمم شدیم تا با عزمی راسخ در راستای نیل به این هدف گام برداریم.


شرکت طلیعه بستر درفام به شماره ثبت 536887, در سال 1397, با هدف رسیدن به خود کفایی در تولید محصولات گلخانه ای, عدم خروج ارز از کشور و کارآفرینی برای جوانان عزیز کشورمان, تاسیس شد.

در شرکت درفام تلاش میشود تا با بهره گیری از تجربیات بیست ساله ی موسس آن در زمینه ی راه اندازی پروژه های فضای سبز عمومی شهری و هم چنین راهنمایی های ارزشمند اساتید دانشگاهی کشور با نظارت علمی جناب دکتر ریاحی محصولی با کیفیت تولید شود.

ما با در نظر گرفتن همه اصول فنی و محاسبات دقیق کارشناسی جهت بهینه سازی تولید بستر کشت, بر آن شدیم تا برای اولین بار در ایران, با استفاده از فناوری پرس تحت فشار, بستر کشت پالم پیت را فشرده نموده و به بازار مصرف ارائه دهیم.

شرکت درفام دربرگیرنده تیمی مجرب از جوانان تحصیل کرده مستعد و متخصص است, که با افکاری همسو در جهت اهداف شرکت گام برمی دارند; و همانا یگانه هدف ما رسیدن به خودکفایی و کمک به تولید محصولات گلخانه ای و کارآفرینی است.