آشنایی با محصول

اندازه: ۳۰x۳۰x۱۰

وزن: ۵ کیلوگرم

میزان حجم پس از آبگیری: ۴۰ الی ۶۰ لیتر

آنالیز محصول

منبع: مجله علوم کشاورزی ایران

استفاده از مجهز ترین دستگاه ها

نحوه ی تولید قالب های پالم پیت شرکت درفام